VAKANSİYA / VACANCIES

Bizim komandaya qatılmaq üçün aşağıdaki formanı doldurun.

Hansı vəzifəni istəyərdiniz?
Position applied for?
İstədiyiniz maaş
Salary request (gross)
ŞƏXSİ MƏLUMAT
PERSONAL INFORMATION
Adınız
First name
Soyadınız
Family name
Doğum yeriniz
Place of birth
Doğum tarixiniz
Date of birth
Daimi yaşadığınız ünvan
Parmanent address
Milliyətiniz
Nationality
Telefon nömrəniz
Telephone number
Mobil telefon nömrəniz
Mobile phone number
Elektron poçt ünvanı
E-mail
Cinsiniz
Sex
Kişi / Male
Qadın / Female
Ailə vəziyyəti
Marital status
Subay / Single
Evli / Married
Boşanmış / Divorced
Dul / Widow
Hərbi xidmət
Military service
Bitirmişəm / Completed
Bitirməmişəm / Incopleted
Hərbi xidmətdə olmayıbsınızsa səbəb?
If not completed military service when do you have to do?
Həyat yoldaşınızın adı
Spouse's first name
Həyat yoldaşınızın vəzifəsi və ünvanı
Spouse's occupation and address
Övladınızın adı və yaşı
Name and ages of children
Atanızın adı, vəzifəsi və ünvanı
Father's name occupation and address
Ananızın adı, vəzifəsi və ünvanı
Mother's name occupation and address
ÖLÇÜLƏRİ
PHYSICAL INFORMATION
Boy
Height
Çəki
Weight
Ölçü
Size
Siqaret çəkirsinizmi?
Do you smoke?
Bəli / Yes
Xeyir / No
TƏHSİLİNİZ
EDUCATION
Tehsil müəssisənizin adı və ünvanı
Name and address of school or university
Hansı əcnəbi dilləri bilisiniz? (Əla / Yaxşı / Orta)
Languages skills (Excllent / Well / Fair)
Sürücülük vəsiqəniz varmı?
Do you have a driver's license?
Bəli / Yes
Xeyir / No
Kateqoriya
Class
HAQQINIZDA MƏLUMAT ALINA BİLƏCƏK İNSANLAR
PERSONAL REFERENCES
Adı, soyadı
Name, surname
İş yerinizin adı və ünvanı
Name and address of eployer

loading..